Zaštita od insekata

Zaštita od insekata

Osim što su učinkovito i trajno rješenje, komarice su i s ekološkog stajališta najprihvatljivije, jer ne sadrže nikakva kemijska sredstva.

Moguće ih je izvesti u dvije varijante:
• fiksni komarnici -ugrađuju na već postojeće prozore sa vanjske strane , ali se ugrađuju i zajedno sa novom stolarijom.
Imaju mogućnost skidanja sa prozora u periodu kada za istim nemamo porebe. Veoma jednostavna je demontaža i montaža istih tako da nemamo potrebu za stručnim licem koje bi to izvelo.
Malih su dimenzija tako da ne zahtijevaju poseban prostor za deponovanje u periodu kada nisu na prozoru.

• rolo komarnici – ovaj sistem komarice  moguće je izvesti ili zajedno sa roletnom (integrisano u kutiji roletne)  ili neovisno od roletne.
Rolo komarnici su neovisni od roletne i zauzimaju veoma malo prostora tako da ih je moguće postaviti na sami okvir prozora čime postaju nevidljivi iz unutrašnjosti prostorije.

U periodu kada nam ne trebaju mrežica komarice se jednostavno namota u kućište i tako ostaje potpuno skrivena i zaštićena kada se ne koristi.